Stránka barbarskanoc.sk ponúka materiály o pokuse o likvidáciu reholí v roku 1950

Likvidácia reholí predstavovala významný míľnik v proticirkevnej politike komunistického režimu a stala sa jedným z jej symbolov. Aj preto si Slovenská republika od roku 1993 pripomína 13. apríl ako pamätný deň – Deň nespravodlivo stíhaných. Táto tragická udalosť vošla do dejín ako „barbarská noc“, ako ju vo svojich memoároch pomenoval kardinál Ján Chryzostom Korec (vtedy jeden z internovaných rehoľníkov).

Rovnaký názov barbarskanoc.sk vybral Ústav pamäti národa v spolupráci s partnermi tejto stránky pre tematickú webovú stránku. Jej cieľom je rôznymi formami priblížiť udalosti roku 1950 širokej verejnosti. Obsahuje texty, fotografie, spomienky a svedectvá perzekvovaných rehoľníkov, či dokumenty z viacerých slovenských archívov. Priebeh likvidácie kláštorov dokumentujú aj autentické pramene z proveniencie Štátnej bezpečnosti i príslušných štátnych úradov.

Ústav pamäti národa