Stretnutie albánskych kňazov a rehoľníkov s pápežom Františkom

Pri návšteve Albánska sa po stretnutí s predstaviteľmi náboženstiev Svätý Otec (približne o 17. hodine) presunul do novovybudovanej katedrály v Tirane, aby sa spoločne s kňazmi a zasvätenými osobami pomodlil vešpery. Celkovo bolo prítomných sedem albánskych biskupov, 150 kňazov, 400 rehoľníkov a rehoľníc, ako aj seminaristov a členov laických hnutí. Zaplnená katedrála prijala pápeža Františka s vrúcnym jasotom a potleskom. Najprv za všetkých prítomných Svätého Otca pozdravil arcibiskup Tirany Mons. Rrok Mirdita. Svätý Otec katedrále venoval kalich. Ešte pred samotnou modlitbou vešpier zazneli príbehy dvoch svedkov prenasledovania:

Don Emest Simoni (Troshani), 84-ročný diecézny kňaz, bol komunistickým režimom odsúdený na smrť zastrelením a neskôr po zmene rozsudku strávil 27 rokov, až do pádu režimu, v koncentračných a pracovných táboroch. Vo svojom svedectve opisuje prenasledovanie, ako aj to, ako musel svoje teologické štúdiá ukončiť tajne, lebo jeho profesori boli postrieľaní. Opisuje tiež muky väzenia a pracovných táborov. Vyjadril tiež vďačnosť za to, že po páde režimu mohol slobodne slúžiť Božiemu ľudu, a to najmä napomáhajúc zmiereniu v srdciach ľudí, ktorí túžili po pomste a žili v nenávisti.

85- ročná sestra stigmatínka Marije Kaletaová v skratke rozpovedala svoj životný príbeh a najmä tŕnistú cestu svojho povolania v časoch prenasledovania. Príkladom jej bol strýko don Ndoc Suma, kňaz, ako aj priateľka a spolusestra Maria Tuciová, ktorí sa nachádzajú na zozname 40 mučeníkov pripravujúcich sa na proces kanonizácie. Sestra Marje v časoch prenasledovania tajne krstila deti veriacich, umierajúcim a chorým tajne prinášala Eucharistiu. Svätému Otcovi rozpovedala príbeh, ako ju raz na ceste manželka komunistu tajne poprosila o krst dieťaťa a keďže nebolo inej možnosti, použila na to vodu z kanálu nabratú v topánke.
Pápež František evidentne dojatý životnými príbehmi objal a pobozkal oboch svedkov prenasledovania. Počas vešpier s rehoľníkmi sa spontánne rozhodol neprečítať pripravenú homíliu, ktorú nakoniec prítomným odovzdal v písomnej podobe, ale prihovoril sa spontánne za pomoci tlmočníka.

(Zdroj: RV; zk)