Slovenský jezuita členom medzinárodnej teologickej komisie

Svätý Otec vymenoval nových členov Medzinárodnej teologickej komisie a obnovil mandát bývalých členov z posledných piatich rokoch. V ďalšom päťročnom období rokov 2014 – 2019 bude jedným z tridsiatich členov komisie aj slovenský jezuita páter Peter Dubovský SJ, dekan Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.

Významnou črtou nového zloženia Medzinárodnej teologickej komisie je zvýšenie prítomnosti žien teologičiek, a to z dvoch na päť. Sú medzi nimi dve rehoľné sestry a tri laičky, rôzneho pôvodu: Spojené štáty americké, Kanada, Rusko, Austrália a Rakúsko. „Tento významný nárast počtu žien, ktoré v zložení komisie predstavujú viac ako 16%, je znamením čoraz kvalifikovanejšieho nasadenia žien v teologických vedách“ – uvádza sa v komuniké komisie, ktorá pomáha Svätej stolici, najmä Kongregácii pre náuku viery pri skúmaní dogmatických záležitostí väčšej dôležitosti a relevantnosti.

(Zdroj RV; -jk-)