Stretnutie európskych provinciálov Spoločnosti Ježišovej

 

V druhej polovici októbra sa v ukrajinskom Ľvove uskutočnilo pravidelné zasadnutie Konferencie európskych provinciálov (CEP) Spoločnosti Ježišovej. Okrem prezentácie a diskusie o aktuálnych témach mali predstavení jednotlivých provincií a regiónov možnosť vzájomného zdieľania sa, ale aj bližšieho poznania ukrajinskej kultúry a dejín. Nezabudnuteľnou skúsenosťou bola pre účastníkov účasť na kňazskej vysviacke ukrajinského jezuitu v byzantskom obrade.
„Mať tu všetkých európskych provinciálov bolo pre nás veľkou podporou,“ uviedol predstavený ukrajinského regiónu P. David Nazar, pôvodom kanadský jezuita s ukrajinskými koreňmi. „Naši školastici mali možnosť vidieť pri práci medzinárodnú spoločnosť. Keďže Ukrajina prežíva chvíle neistoty, potrebujeme vnímať tieto konkrétne prejavy priateľstva,“ dodal P. David.

Súhrn niektorých základných tém, ktorými sa provinciáli na stretnutí zaoberali:
Európa v čase hľadania
Európa prežíva čas hľadania, povedal John Dardis, prezident CEP. „Veľa istôt, ktoré sme mali v minulosti, už nemáme. Európska únia mala po svojom založení jasnú definíciu a jasnú víziu – zmierenie. Zmierenie potrebujeme stále, pretože rany sa ešte nezacelili,“ zdôrazňuje írsky jezuita. Teraz v 21. storočí potrebuje náš kontinent nájsť novú cestu.
Európske hodnoty, ktoré berieme ako samozrejmosť – sloboda, spravodlivosť, rovnosť, univerzálne ľudské práva a starosť o chudobných tvoria súčasť evanjeliovej zvesti. Spoločnosť Ježišova má dlhú tradíciu reflexie a rozlišovania, ako tieto hodnoty uviesť do praxe. „Európa dnešnej doby tieto hodnoty a toto rozlišovanie potrebuje viac než kedykoľvek predtým,“ zdôraznil John Dardis.
Reštrukturalizácia provincií
V súčasnej dobe existuje v Európe 20 provincií a dva regióny. V rámci procesu reštrukturalizácie sa v minulom roku spojilo do jednej 5 španielskych provincií. V budúcnosti sa spojí francúzska provincia s provinciou južného Belgicka a Malta s Talianskom. Švajčiarska provincia prehlbuje svoje vzťahy s Nemeckom a Rakúskom. Pre provincie strednej a východnej Európy je proces zjednocovania náročnejší. Chce to čas a trpezlivosť.
Nové povolania
Počet jezuitských novicov v tomto roku narástol. V minulom roku ich bolo 97, tohto roku ich je 107. „Nových členov do spoločnosti povoláva Duch Svätý. Našou povinnosťou je však dávať o spoločnosti vedieť druhým, k tomu sme povolaní všetci.“
Provinciáli na stretnutí diskutovali aj o význame sociálnych médií a webových stránok ako pomoci pri pastorácii mládeže.
Úsilie o zmierenie
Ako sa ukázalo z listov, ktoré prichádzajú z provincií do generálnej kúrie, v Európe ešte stále pokračujú niektoré konflikty, ktoré sú následkom prežitých vojnových konfliktov. Existuje mnoho jezuitských iniciatív, ktoré sa snažia zahojiť rany spôsobené roztržkami v Spoločnosti Ježišovej na úrovni medziľudských vzťahov. Bolo zdôraznené, že je potrebné vyvíjať explicitnejšie úsilie.
Spolupráca Európy s Afrikou
Stretnutia v Ľvove sa zúčastnil aj prezident Konferencie provinciálov Afriky a Madagaskaru, ktorý sa s európskymi provinciálmi podelil o výzvy, pred ktorými v súčasnosti stojí Afrika a Madagaskar.
CEP chválila finančnú podporu Jezuitského historického ústavu, ktorý teraz sídli v Nairobi. Európske a africké jezuitské provincie majú spoločný pastoračný projekt na Malte.

(Zdroj: www.jesuit.cz)

-sc-