Stretnutie formátoriek v Tepličke

V dňoch 3. – 4. októbra 2014 sa uskutočnilo druhé stretnutie formátoriek zodpovedných za obdobie juniorátu, ktoré zorganizovala Teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Konalo sa v príjemnom prostredí kláštora Spoločnosti Máriiných sestier zázračnej medaily v Tepličke nad Váhom. Tému stretnutia „Komunikácia v sprevádzaní“ odborne priblížil PhDr. Marek Forgáč, kňaz a zároveň odborník v oblasti psychológie.

sr. Anzelma Katarína Trokanová