Don Maník prevezme službu provinciála na Ukrajine

Don Maník prevezme dnes službu provinciála v Ľvove. Udeje sa to v prítomnosti hlavného predstaveného dona Ángela Artimeho, ktorý je tam na plánovanej návšteve.

Don Karol Maník sa narodil 3. októbra 1967 v Prešove. V roku 2008 ho vtedajší hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez vymenoval 8. júna za provinciála saleziánov na Slovensku. Túto službu vykonával s veľkým nasadením, obetavosťou a pracovitosťou plných šesť rokov. 

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime menoval 7. júla 2014 dona Karola Maníka za provinciála saleziánov na Ukrajine, so sídlom v Ľvove. Don Maník nahradí doterajšieho provinciála dona Onorina Pistrellata, ktorý tam pôsobil od roku 2005.

Provincia grécko-katolíckych saleziánov na Ukrajine (www.sdbua.net) – pod patronátom Márie Pomocnice – vznikla  v roku 2005 najprv ako delegatúra, začlenená pod provinciu so sídlom v Moskve, a na jeseň 2012 hlavný predstavený rozhodol, že bude Ukrajina samostatnou saleziánskou provinciou. Provinciu tvorí 27 spolubratov rozdelených do ôsmich diel v Užhorode, Ľvove, Kyjeve a v Dnepropetrovsku.

(Zdroj: www.saleziani.sk)

-jp-