Stretnutie junioriek Slovenska

V Nitre v Kňazskom seminári sa cez víkend 8. – 10. apríla 2016 po roku opäť stretli sestry juniorky zo Slovenska, pôsobiace doma i v Čechách. Vzácnym hosťom tohto stretnutia bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, ktorý sestrám pútavým spôsobom priblížil tému Pramene zasväteného života v tradícii kresťanského východu ako žriedlo inšpirácie pre zasvätených dnes. Serióznu duchovnú náuku okorenil humorom a časom overené múdrosti a skúsenosti púštnych otcov „odtajnil“ v pulze dnešného rehoľného života.

Program tohto formačného stretnutia, ktorý už piaty rok organizuje Teologicko-spirituálna komisia KVŽPR, bol vyskladaný z času spoločne stráveného v modlitbe a v slávení liturgie, pri prednáškach, sesterských dialógoch, športe, stolovaní… a tiež z času osobného stretnutia s Bohom aj „so sebou“.

sr. Simeona Čupová CJ