Stretnutie Komunity sv. Jána s mládežou v rámci Roka zasväteného života 2015

V Le Puy-en-Velay vo Francúzsku sa počas tohto víkendu stretla Komunita sv. Jána z domov, nachádzajúcich sa v Európe, s mladými ľuďmi. Diskutovali na tému evanjelizácia, prorocký rozmer a rehoľné povolanie v dnešnom svete. Program tvorili aj workshopy a adorácie, pochod mestom i rozhovory o duchovnom živote. 

Komunitu sv. Jána tvoria bratia, kontemplatívne sestry a misijné sestry spolu s laikmi a rodinami. Komunita bola založená otcom Mária Dominique Philippom v roku 1970 (sestry v roku 1984) a venuje sa okrem modlitby a evanjelizácie aj formácii kresťanskej antropológie, filozofie, teológie a spirituality. Materský dom komunity je v Rimont neďaleko Cluny v Burgundsku. Za patróna si zvolili sv. Jána – miláčika Ježiša a ich spiritualita je obohacovaná aj z utrpenia a inšpirácie života stigmatizovanej Marty Robinovej (prebieha proces blahorečenia), s ktorou sa otec Philippe radil pri založení Komunity sv. Jána. Je to komunita, ktorá žije odkaz Druhého vatikánskeho koncilu o rozmanitosti chariziem. Pravidelne v komunite slávia aj nočné modlitby vzkriesenia v sobotu v noci. Bratia a sestry i obláti sv. Jána pôsobia v pastorácii aj na univerzitách vo Francúzsku, Švajčiarsku, Litve, Mexiku a USA.
Toto stretnutie Komunity sv. Jána pozdravil aj miestny biskup Lucien Jacques Marie Joseph Crepy, ktorý im udelil požehnanie na cestu – Camino Compostela. Rehoľníci s mládežou prešli po tejto trase z Le Puy do Compostely 100 km. Z Le Puy vedie historická cesta sv. Jakuba ku katedrále v Santiago de Compostela. Je to prvá oficiálne doložená púť do Compostely z roku 951, kedy ju vykonal vtedajší biskup z Le Puy. V 12. storočí vznikol pod názvom Liber Sancti Jacobi aj prvý manuál pre pútnikov. Rukopis obsahoval kázania, správy o zázrakoch a liturgické texty spojené s osobou svätého Jakuba. Ďalej v ňom boli uvedené umelecké diela, ktoré môžu pútnici po ceste vidieť, a zvyky miestnych obyvateľov.

-zz-