Stretnutie KSIS a formačný deň pre sekulárne zasvätených v Žiline

V kláštore Kapucínov v Žiline sa v piatok 16. februára 2024 uskutočnilo pravidelné zasadnutie Konferencie sekulárnych inštitútov Slovenska (KSIS).

V prvej časti jednotliví účastníci informovali o aktivitách a udalostiach, do ktorých boli zapojení počas posledného polročného obdobia ako delegáti KSIS – návšteva u apoštolského nuncia Mons. Nicolu Girasoliho, účasť na 7. celoslovenskom synodálnom stretnutí v Nimnici, účasť na stretnutí zasvätených osôb v Ríme v rámci prípravy na Jubilejný rok 2025 a o ďalších aktivitách, do ktorých sa zapojili členovia KSIS alebo členovia ich inštitútov. Následne upresnili rámcový plán KSIS na najbližšie obdobie.

Potom sa venovali organizačným detailom spoločného formačného dňa pre sekulárne zasvätených, ktorý sa konal v sobotu 17. februára v priestoroch Saleziánov v Žiline. Na formačnom dni sa zúčastnilo spolu asi 70 sekulárne zasvätených osôb zo siedmich sekulárnych inštitútov z celého Slovenska.

Témou bola Citová zrelosť v zasvätenom živote. Ako prednášajúci prijal pozvanie Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Po mimoriadne podnetnej fundovanej prednáške nasledovala živá diskusia s prednášajúcim. Popoludní pokračovali zasvätení účastníci rozhovormi v malých skupinách, v ktorých boli členovia rôznych inštitútov. V skupinách sa zdieľali o tom, čo ich v prednáške oslovilo najviac, čo túžia rozvinúť každý u seba, s čím bojujú, za čo sú vďační, čo je pre nich povzbudením …

„Svätá omša s biskupom, spoločná modlitba pred a po každej časti programu, zdieľanie a vzájomný rešpekt v skupinách, priateľské rozhovory, vedomie spoločnej cesty sekulárneho zasvätenia boli pre účastníkov veľkým povzbudením a inšpiráciou do ďalších dní na ceste povolania. Počas celého stretnutia bolo možné vnímať radosť zúčastnených a vďačnosť za tieto chvíle,“ uviedla KSIS.

Zdroj: TK KBS
Ilustračné foto: Františka Čačková