Stretnutie mladých zasvätených v Ríme začalo bdením v modlitbe

V utorok večer sa na Námestí svätého Petra v Ríme konalo modlitbové bdenie v rámci Svetového stretnutia mladých zasvätených (15. – 19. september 2015), ktoré organizuje Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Témou tohto podujatia, ktoré sa koná v rámci Roka zasväteného života, je výzva: „Prebuďte svet – evanjelium, proroctvo, nádej.“ Na námestí bolo prítomných viac ako štyri tisíc mladých zasvätených, ktorí sa zišli zo všetkých piatich kontinentov, aby tak dosvedčili vernosť svojmu zasväteniu pri hrobe svätého Petra.
Novinárka Bianca Fraccalvieriová urobila pre Vatikánsky rozhlas krátke interview s kardinálom Joao Braz de Avizom, prefektom Kongregácie pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života. Medzi iným sa ho spýtala, ako vníma mladú generáciu zasvätených osôb, nakoľko cestuje po celom svete a má možnosť ich lepšie spoznať.
Pán kardinál odpovedal: „Vidno, že mladí sú aj dnes citliví na nádherné, tajomné a náročné povolanie Boha. Na toľkých zasvätených vidno, že sú úplne ochotní nasledovať ho. Mladým sa páči tento absolútny krok, to jest úplne sa darovať Bohu. Videl som to na všetkých kontinentoch. Niekedy však badať ťažkosť jasne svedčiť o tomto kroku. To znamená, že treba niektoré veci prehodnotiť, a to v troch rovinách.
Prvá sa týka spoločného života: my mladému človeku nemôžeme vziať rodinu, ktorou sa mu má stať rehoľná kongregácia, rehoľný inštitút. On v nich musí nájsť dôveru, musí nájsť bratov alebo sestry, nie osoby, ktoré posudzujú a vidia iba negatívne veci. Potrebujeme znovu oživiť bratský život. Kde je dôvera, láska, vzájomná pomoc, tam viac prekvitá aj odpoveď mladého človeka.
Druhá rovina sa týka formácie, ktorej cieľom nie je zredukovať naše slabosti – aj to je, samozrejme, potrebné –, ale predovšetkým vedieť sa odovzdať do Božích rúk, to jest dovoliť, aby Boh pracoval s našou osobou.
Tretia rovina sa týka zmeny štýlu autority, poslušnosti a dôležitosti, ktorú pripisujeme peniazom, pretože autorita nepatrí nejakému „osvietenému“ človeku, ktorý riadi tých, ktorí sú bez svetla. To nemá zmysel! Aj ten, kto je predstavený, je Ježišovým a zakladateľovým učeníkom! Kritérium, na základe ktorého môže poukázať na Božiu vôľu, je, aby bol Ježišovým učeníkom. Teda ty máš byť najprv bratom, sestrou a až potom predstaveným, predstavenou. Nie si predstavený, pretože si hodnejší; ty si jeden z toľkých, ale bola ti zverená táto úloha. V tomto zmysle musíme v nás mnoho zmeniť aj my kňazi, biskupi, kardináli; máme sa vystríhať donucovania. Povedal to Svätý Otec Benedikt XVI: Kresťanstvo a evanjelizáciu netreba nanucovať, ale vďaka svedectvu brata alebo sestry sa majú stať príťažlivými. Toto nesúvisí s demokraciou; ide tu o úplne inú vec: tu treba vstúpiť do tajomstva.
Potom je tu v hre aj otázka peňazí, pretože na toľkých miestach, do mnohých rehoľných rodinách vošiel ten najhorší druh kapitalizmu: žije sa z peňazí, so všetkým sa kalkuluje, prepočítava, počnúc peniazmi. My však potrebujeme viac dôverovať Božej prozreteľnosti a menej peniazom, ktoré máme v banke. Samozrejme, musíme ich mať, ale preto, aby sme vytvárali hlboké spoločenstvo, mali ich pre Cirkev, pre tých, ktorí sú v núdzi, ako hovorí Svätý Otec. Potrebujeme sa otvoriť najchudobnejším a výzva Svätého Otca sa nesie práve v tomto duchu: „Musíme to urobiť.“ Tieto zmeny pomáhajú mladému človeku priblížiť sa k niečomu autentickému. Takýto postoj priťahuje! Pretože Boh priťahuje!“
Večernému liturgickému stretnutiu predsedal tajomník Kongregácie pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života, arcibiskup Mons. José Rodríguez Carballo OFM. Celé stretnutie vysielal Vatikánsky rozhlas v piatich jazykoch. Modlitbové stretnutie začalo spevom Akatistu k Panne Márii, počas ktorého viacerí mladí predstavitelia rôznych reholí, inštitútov a sekulárnych spoločností prinášali zažaté malé lampy s olivovým olejom pred sochu Panny Márie. Prítomných účastníkov pozdravil a privítal aj kardinál Joao Braz de Aviz. Po jeho privítaní nasledovali slová Svätého Otca z Apoštolského listu všetkým zasväteným pri príležitosti Roka zasväteného života, rôzne spevy a čítanie Božieho slova.
Vo svojom príhovore Mons. Carballo zdôraznil tri postoje: mať odvahu nasledovať svoje povolanie, vernosťou vytrvať vo svojom povolaní a prebudiť súčasný svet svojím svedectvom. Potom prítomných vyzval, aby boli veľkodušní voči Kristovi a dávali si pozor, žeby sa nestali „obeťami lenivosti, ktorá vás pobáda vybrať si najpohodlnejšiu a najľahšiu cestu. Je pravda, že to, čo od nás žiada Pán (teda nasledovať ho zbližša), a to, čo od nás žiada zasvätený život (žiť ho v plnosti), presahuje naše sily a schopnosti, ale či sme pred chvíľou v Božom slove nepočuli, že sa v našej slabosti prejavuje Božia sila? Nehovorí Sväté písmo, že Bohu nič nie je nemožné a že všetko môžeme v tom, ktorý nám dáva milosť? Drahí mladí, nezaraďte sa do počtu tých, ktorí, keď počujú – ako hovorí svätý Augustín – zvuk Ducha, ktorý ich pozýva nasledovať Pána v zasvätenom živote, nemôžu naň odpovedať, pretože žijú v hluku a roztržitosti alebo jednoducho preto, že sú príliš naviazaní na vlastné plány, projekty a preto nedokážu uviesť do života Boží plán, Boží projekt“.
Na záver Mons. Carvallo sa obrátil na Pannu Máriu nasledovnou modlitbou:
„Mária, Matka zasvätených, obráť na nás, zasvätených, svoje milosrdné oči a vypros nám od tvojho Syna a nášho Pána dar vernosti.
Mária, Panna, ktorá si sa stala Cirkvou, nech nám nikdy nechýba víno zanietenej lásky voči tebe a voči tým, ktorých stretneme na svojej ceste.
Mária, dcéra Boha Otca, matka Božieho Syna, Nevesta Ducha Svätého, kráčaj s nami po cestách života a vypros nám od najvyššieho všemohúceho dobrého Pána Boha dar, aby sme v každej chvíli vedeli konať to, čo od nás bude žiadať.
Mária, keď si dnes spomíname na teba ako na Sedembolestnú, oroduj za nás.
Fiat, fiat! Amen, Amen.“

Štefan Turanský SDB (Rím, Taliansko)