Stretnutie predstavených minoritov

Päť dní prebiehalo prebiehalo v Assisi, v kláštore pri hrobe sv. Františka, stretnutie predstavených provincií a kustódii s generálnym vedením rádu. Slovenských minoritov reprezentoval ich kustód P. Tomáš Lesňák.

Stretnutie,ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. – 22. januára a po troch rokoch od poslednej generálnej kapituly rádu, malo predovšetkým pracovný charakter a jeho cieľom bola výmena informácii a skúseností medzi generálnym vedením rehole a vedením provincií.

K Sv. Františkovi za zišli bratia zastupujúci rehoľné provincie na všetkých kontinentoch. Presnejšie povedané, z logistických dôvodov jedna polovica z nich. Druhá polovica bude mať podobné stretnutie v septembri tohto roku v Ríme. Menší počet účastníkov uľahčuje fungovanie aj komunikáciu.

Jednou z hlavných tém, ktorým sa bratia venovali bola verifikácia procesu revízie konštitúcií rádu, ktorá v reholi prebieha už viacero rokov. V stredu v rámci jedného voľnejšieho dňa bratia navštívili chrám a kláštor na hore La Verna, kde Sv. František dva roky pred svojou smrťou dostal stigmy na zavŕšenie svojej celoživotnej cesty nasledovania Krista.

zdroj: minoriti.sk