Vladyka Chautur na stretnutí kňazov a rehoľníkov

Košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, v nedeľu navštívil farnosť Závadka pri príležitosti stretnutia rodákov obce, ktorí zasvätili svoj život Bohu kňazskou službou alebo rehoľným spôsobom života. Archijerejskú svätú liturgiu tak vladyka Milan slávil za účasti mnohých kňazov a  rehoľných sestier.

V Nedeľu márnotratného syna vladyka Milan smeroval svoju homíliu k tomuto podobenstvu a poukázal na veľkosť Božej odpúšťajúcej lásky, ktorá vyvádza človeka aj z  ľudsky okrajovej situácie. No pripomenul, že každý človek je pozvaným, aby sa stal milosrdným ako je milosrdný nebeský Otec. Pokračujúc v  radosti zo vzájomného stretnutia s blízkymi, nasledoval spoločný obed v kultúrnom dome, po ktorom sa v chráme všetci opäť zišli, aby sa pomodlili moleben k  presvätej Bohorodičke. Krátkym koncertom sa predstavil aj miestny spevácky zbor a  následne rodáci žijúci v  zasvätenom živote vyrozprávali svoju cestu k  povolaniu a priblížili život v  duchovnom stave. Veľký vplyv na povolanie každého rodáka mali kňazi, na ktorých si mnohí vo svojich svedectvách spomenuli, ako napríklad: vladyka Eugen Kočiš, emeritný pražský pomocný biskup, či zosnulí redemptoristi, o. Štefan Ištvanik CSsR a o. Štefan Kitľan CSsR. Na záver tejto udalosti všetkým hosťom duchovný správca farnosti, o. Juraj Baran venoval fotografiu obce Závadka, aby nikdy nezabúdali vo svojich modlitbách na farnosť, ktorá ich vychovala.

Zdroj: TKKBS; foto: TK KBS/ Ivana Fabinyova