Stretnutie redemptoristov pôsobiacich vo formácii

Od 2. do 4. septembra 2015 sa redemptoristi z celej Európy, pracujúci vo formácii rehoľného dorastu, stretnú v írskom Dubline. Zo Slovenska za Bratislavskú viceprovinciu sa tohto stretnutia zúčastnia P. Róbert Režný (novicmajster a vedúci formačného sekretariátu), P. Jozef Jackanin (prefekt prednoviciátu a redemptoristov po zložení sľubov) a P. Jozef Novák st. (zodpovedný za pastoráciu povolaní). Posledné podobné stretnutie bolo v Krakove v r. 2013.

Na stretnutí sa okrem formátorov z Európy zúčastní aj koordinátor Konferencie Európa (štruktúra združujúca všetkých redemptoristov Európy) P. Jacek Zdrałek a P. Alberto Eseverri, ktorý je prezidentom Generálneho sekretariátu pre formáciu v Ríme. Formátori sa zúčastnia viacerých plenárnych stretnutí ako aj stretnutí v pracovných skupinách. Cieľom stretnutia je pripomenúť formátorom rôzne pramene, ktoré sú už prístupné pre formáciu. Jedným z cieľov tohto stretnutia je tiež pripraviť podnety formátorov pre rokovanie na Generálnej kapitule, ktorá bude v r. 2016 v Thajsku.

zdroj: cssr.sk