Stretnutie rehoľníkov v Berlíne

Konferencia rehoľných predstavených v Nemecku pripravuje pri príležitosti Roka zasväteného života stretnutie rehoľníkov žijúcich v Nemecku. Uskutoční sa od 14. do 17. mája 2015 v Berlíne. Vychádzajúc z konštitúcie Gaudium et spes jeho témou bude stretnutie sa rehoľníkov so svetom. To má za následok dvojakú dynamiku stretnutia: – Čo sa môžeme my rehoľníci naučiť od sveta? Naše ďakujem svetu. – Čo sa môže svet naučiť od nás rehoľníkov? Aká je naša služba spoločnosti?

(Zdroj: www.vidimus dominum.org)

-sc-