Stretnutie ružinovských rehoľníkov

Dňa 19. 4. 2015 sa v  Bratislave, v provinciálnom dome  Sestier Tešiteliek BSJ uskutočnilo stretnutie ružinovských rehoľníkov v rámci Roka zasväteného života. Stretnutie sa začalo adoráciou pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, pri ktorej sme spolu ďakovali za milosť rehoľného povolania, odprosovali sme Pána a prosili o ďalšie milosti, o vernosť v povolaní pre všetkých zasvätených a o nové rehoľné povolania do našich rehoľných rodín. Nasledovali slávnostné vešpery, požehnanie Sviatosťou Oltárnou a potom malé agapé, pri ktorom sme sa bližšie spoznávali a vzájomne sa obohacovali….

Na tomto stretnutí boli účastní zástupcovia týchto spoločenstiev:

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Spoločnosť Dcér Kresťanskej Lásky

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského

Malé sestry Ježišove

Spoločnosť sociálnych sestier

Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ

…spolu nás bolo 42…

Ďakujeme všetkým, ktorí nás povzbudili svedectvom svojho zasväteného života a tešíme sa na ďalšie stretnutie…

sestry Tešiteľky BSJ