Víkend patril slovenským juniorkám

V Nitre sa cez víkend 17.-19. apríla 2015 stretli juniorky zo všetkých reholí pôsobiacich na Slovensku. Hosťom stretnutia bol P. Peter Dubovský, dekan Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, ktorý dal celému stretnutiu biblický nádych spolu s témou o prorokovi Eliášovi. Juniorky okrem prednášok mali možnosť odovzdať si postrehy na danú tému v skupinkách, v ktorých prebiehala diskusia.

P. Dubovský povzbudil juniorky slovami: „Protivenstvá tu musia byť. Ak ich nemáš, tvoj rehoľný život nie je autentický. Ako Eliáš si musíš uvedomiť, že to nie je o tom, či vyhráš/prehráš, či svet bude lepší, či ho dokážeš premeniť, nie je to o počtoch v reholi, ale o tvojom stretnutí s Bohom. Jediné, čo Eliáš môže urobiť, je odovzdať štafetu ďalej.“

Prednášky boli veľmi obohacujúce, ako povedala sr. Tereza OSF: „Veľmi mi zarezonovali pátrove slová: ‚Keď človek ostáva v tichu pred Bohom, pocíti nehu jeho prijatia. A už to je jeho hlas.‘“ Pre sr. M. Chiaru SDR bolo stretnutie vyjdením na „vrch Horeb“. Pán cez svoje slovo prichádzal v „jemnom vánku“.

Stretnutie interjuniorátu pripravuje každoročne  teologicko – spirituálna komisia Konferencie vyšších rehoľných predstavených ženských rehôl  a má formačno – vzdelávací charakter. Tento rok sa na ňom zúčastnilo 72 sestier, z toho 56 junioriek a 16 formátoriek.

-ms;mw-