V Červenom kláštore sa stretli zasvätené osoby

Stretnutie zasvätených na Červenom Kláštore sprevádzalo „vymodlené“ počasie. Stretlo sa tam približne 300 rehoľníkov, ktorí nielen putovali, ale sa stretli. A to bolo hlavná úloha tejto akcie. Stretnúť sa, spoznať sa, zašportovať si a spoločne sláviť sv. omšu.
A tak na miestach, kde žili najprísnejšie rehoľné spoločenstvá, sa stretávali rehoľníci od Bratislavy až po Košice, aby spoznali svojich bratov a sestry v službe na celom Slovensku. Program bol vyplnený spoločnými rozhovormi, prehliadkou múzea Červený Kláštor, splavovaním Dunajca a turistickým výstupom na Tri koruny. Po tomto športovom výkone nám zahral Milenky band. Deň sme zakončili slávnostnou liturgiou, ktorú celebroval vladyka Milan Lach. Vo svojej homílii spomenul, že dňa 8.5. si pripomíname ukončenie vojny ale stretnutie rehoľníkov v tento deň hovorí o tom, že máme byť nositeľmi pokoja. Po skončení liturgie dostal každý prítomný rehoľník medovník s myšlienkou.

sr. Hermana Matláková