Congregatio Jesu

Naša rehoľná rodina predovšetkým pomáha ľuďom v kresťanskom živote a vo viere.
– pomáhame odvrátiť ľudí od pomýleností a nezriadeného života ku viere, ku kresťanskému spôsobu života napr. tak, že ich upozorňujeme na dobré formačné prednášky, stretnutia a pripravujeme ich na ne spoznávaním a zamilovaním si Božieho slova;
– formujeme dievčatá a ženy v duchovných cvičeniach, jednoduchých ľudí v kresťanskej viere, katechézou, výchovou dievčat v školách, v rodinách aj vo farnostiach. Zakladateľka bola presvedčená, že formovanie dievčat a žien je podstatné pre budúcnosť celej spoločnosti;
– privádzame a pripravujeme