Stretnutie zasvätených panien strednej a východnej Európy

V dňoch 2. – 5. júla 2015 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutoční stretnutie zasvätených panien z krajín strednej a východnej Európy. Téma stretnutia: „Povolanie zasvätených panien v súčasnom svete. Samota s Bohom a osamelosť.“

Rád zasvätených panien – Ordo virginum (OV) je starobylý rád existujúci už od čias apoštolov. Zasvätené panny nie sú rehoľnice a nepatria ani k sekulárnym inštitútom. Svoje zasvätenie žijú vo svete, a to špecifickým spôsobom typickým pre spiritualitu OV. Stretnutie je otvorené nielen pre zasvätené panny, ale aj pre kňazov, kandidátky či sympatizantky OV.

Anna Viglašová

zdroj:tkkbs