Redemptoristi sa pripravujú na Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci

O tri mesiace – 27. júna 2015 – začnú redemptoristi na celom svete sláviť Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci. Týmto jubileom si chcú pripomenúť, že pred 150 rokmi (v roku 1866) im dal pápež Pius IX. mandát urobiť Matku ustavičnej pomoci známou po celom svete. Toto výročie sa bude niesť v duchu hesla “Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci – ikona lásky.” Jubilejný rok sa skončí 27. júna 2016.

Ikona Matky ustavičnej pomoci sa dostala do Ríma z ostrova Kréta okolo roku 1500. Asi 300 rokov mala svoje miesto v kostole sv. Matúša v Ríme. Rozšírilo sa presvedčenie o milostivých účinkoch plynúcich z úcty a modlitby k Panne Márii zobrazenej na tomto obraze. Napoleonské vojská kostol sv. Matúša zničili. Ikona bola prenesená do súkromnej kaplnky augustiniánov, kde s plynutím času upadla takmer do zabudnutia. V r. 1855 sa redemptoristi rozhodli postaviť v Ríme generálny dom. Kúpili pozemok, kde kedysi stál kostol sv. Matúša, neďaleko baziliky Santa Maria Maggiore. Redemptoristi sa dozvedeli o tom, že kedysi bol na tom mieste vystavený obraz Matky ustavičnej pomoci. V roku 1865 sa obraz našiel. Redemptoristi poprosili pápeža Pia IX., aby obraz opäť mohol byť vystavený v novom kostole redemptoristov. V r. 1866 im pápež zveril tento obraz spolu s úlohou rozšíriť k nemu úctu na celom svete.

P. Rastislav Dluhý, CSsR

zdroj:tkkbs