Studia Capuccinorum Boziniensia – vyšlo už šieste číslo ročenky

Pezinskí kapucíni vydali 6. číslo ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia. Ide o recenzované vedecké periodikum pre františkánske štúdia, historické a humanitné vedy. Záujemcom ju kapucíni radi zašlú na dobierku, prípadne si ju môžu objednať cez iných predajcov.

Predslov editora: Rád sa dotýkam zeme. Križujem ju svojimi krokmi, mnohokrát bezcieľne, keďže kráčam kvôli kráčaniu a nie vždy sa uberám za povinnosťami. Zem mi je pod nohami, pozdvihujem sa z nej. V tomto pohybe je navždy uchovaná pôvodná bezmocnosť každej novozrodenej bytosti. Moje nohy, chodidlá ju postupne a rytmicky opúšťajú, len aby ich znova a znova láskavo prijala a ujala sa ich odporu. Občas si sadnem, vystriem nohy, stiahnem čiapku a nechám vlasy previevať jesenným vetrom. Po chvíli pot oschne. Nohy majú pamäť, nimi si ohmatávam a osvojujem priestor a priestor i s jeho temným podložím sa mi stáva krajinou. Chôdza je spôsobom ľudského bytia. V jej povahe možno rozpoznať isté vektory nášho existenciálneho vzťahovania sa k svetu a sveta k nám. Chôdza je modalitou môjho láskavého vzťahu k zemi. To ona ma prijala a necháva zotrvávať tak, aby som jej neubližoval. Spolieham sa na jej pevnosť. Učí ma umiernenosti. Je tým čo sa vždy spoluvyjadruje vo všetkých mojich myšlienkach, no vôbec sa nedomáha pozornosti. Mlčanlivo nesie.

Často myslím na Petrarcu a jeho cestu na Mont Ventoux. Cestu, ktorá si skôr zvolila svojho chodca, než on ju. Neprekliesnená húština, neprehľadné chodníky mesta, trasa ktorá mnohokrát vedie zabudnutými či novými cestami a teda aj za hranice mysliteľného. „… osamelosť. Obzvlášť pozoruhodná v týchto dobách, keď kvitne kult spoločenstva.“ Osamelosť, ktorá je apriórnym milieu skutočného myslenia. Do samoty však doliehajú toľké ozveny hlasov. Dejiny, múdrosť, zdieľnosť, no aj úzkosť.

Mnohokrát som v uplynulých mesiacoch pandémie počúval ľudí pochvaľovať si okolnosti, ktoré im poskytli nebývalú hojnosť času pre seba. Osobitne cynicky mi to znelo z úst rehoľníkov či kňazov. Ako len možno vnímavo (a teda aj kresťansky) žiť bez toho, aby nami neprenikala bolesť a utrpenie toľkých ľudí a sveta? Ako možno v týchto okolnostiach neprevziať bytostnú, kontemplatívnu účasť? Toľko bolesti zeme. Ako som spomenul, rád sa jej dotýkam. Dnes vídavam ľudí, ktorí sa k nej pri chôdzi akosi viac klonia. Z rytmu ich krokov sa trochu vytratila ľahkosť i šarm. Nesieme účasť a tá ťaží, drví, melie a premieňa.

Beriete do rúk našu novú ročenku. Kiež by ste ňou prekráčali a chôdza myslenia vás zaviedla aj na nové či až nepredvídateľné cesty. Naša voľba a recenzné konanie opäť viedli k veľmi rôznorodej skladbe štúdií. Prvé štyri texty sa venujú tajomstvu Písma. Precíznu a poučenú sémantickú a poetickú analýzu tzv. poémy o radosti u Siracha od Pavla Prihatného dopĺňa štúdia Frederica Raurella o antagonizmoch medzi judaizmom a helenizmom v Knihe múdrosti. Gabriel Hunčaga v rozsiahlej a objavnej štúdii mapuje vzťah dominikánov k Biblii v 13. storočí. Tú vhodne dopĺňa esej už zosnulého znalca františkánskej spirituality Théophila Desbonnetsa o jej františkánskom chápaní. Biblický blok strieda štúdia Lucie Rathouzskej o metaforách svetla a temnoty a prekonaní imaginácie u mystika Waltera Hiltona. Anna Hlaváčová reflektuje a analyzuje tradíciu mestskej formy slávenia Troch kráľov. Lukáš Porubský sa usiluje previesť čitateľa po vybraných eschatologických modeloch z hľadiska teologickej náuky o vzkriesení tela a Marta Janíčková sviežo analyzuje problém Františkovej dôvery v známom románe Nikosa Kazantzakisa. Kratšiu spomienku na smutné 70. výročie akcie „K“ od Tomáša Konca sme zaradili do sekcie „varia“. Za významný príspevok k solídnej kritike dnešného pomýleného chápania zmyslu vzdelania považujeme uverejnenie prekladu rozsiahlejšej state Josefa Piepera „Čo prezrádza slovo ,akademický‘? Dve úvahy o tom, akú šancu majú univerzity v dnešnej dobe“, ktorú sme určite oprávnene zaradili medzi „fontes“.

Ladislav Tkáčik, OFMCap, šéfredaktor