Sociálne sestry ponúkajú možnosť pripojiť sa na Medzinárodnú online konferenciu Ľudská dôstojnosť v 21. storočí

Generalát Spoločnosti sociálnych sestier organizuje Medzinárodnú online konferenciu o sociálnej náuke Cirkvi v dňoch 19. – 20. februára 2021. Hlavnou témou konferencie je Ľudská dôstojnosť v 21. storočí, je sprístupnená okrem odbornej verejnosti, kňazov a zasvätených aj pre univerzitných študentov katolíckej teológie, vstup je voľný. Konferenciu je možné uskutočniť vďaka finančnej podpore Katolíckej biskupskej konferencie Spojených štátov amerických.

V slovenčine bude možné sledovať niektoré časti programu aj bez registrácie na konferenciu na linku Farnosti Trnavá Hora, s ktorou sociálne sestry spolupracujú na viacerých projektoch.

Piatok 19.2.
09.00 – Otvorenie
09:30 – 10:30 – Dôstojnosť života – vdp. Jozef Vadkerti, ThLic, Slovensko
15:00 – 16:00 – Dôstojnosť stvorenia – Dr. János Zlinszky, PhD., Maďarsko

Sobota 20.2.
09:00 – 10:00 – Dôstojnosť rodiny – p. Zsuzsa Vizy, rodinná terapeutka, Maďarsko
15:00 – 16:00 – Dôstojnosť práce – Dr. Tibor Héjj, výkonný riaditeľ, Proactive Management Consulting Ltd., Maďarsko
19:00 – 20:00 – Panelová diskusia

sociálne sestry