Štyria saleziáni zložili v Žiline doživotné sľuby

Štyria mladí muži zložili do rúk provinciála saleziánov dona Jozefa Ižolda v uplynulú sobotu doživotné sľuby v Spoločnosti sv. Františka Saleského. Sú nimi Michal Cedzo z Novej Dubnice, Peter Chodelka z Piešťan, Daniel Imriška z Tovarníka a Radoslav Schudich zo Strážskeho. Michal Cedzo zložil sľuby ako kandidát na kňazstvo, ďalší traja ako koadjútori (zasvätení laici). Slávnosť sa uskutočnila 19. septembra v Kostole Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách. Zúčastnilo sa na nej približne 50 spolubratov saleziánov, ďalší členovia saleziánskej rodiny, rodičia, príbuzní a tiež mladí zo saleziánskych stredísk, najmä zo Žiliny a z Košíc.
Počas kázne sa provinciál Jozef Ižold venoval aj tomu, ako hľadať odpoveď na otázku povolania. „Ide o Božie povolanie. Nevybrali ste si to sami, ale počuli ste Boží hlas. A dnes sa vás Pán bude znova pýtať, ale už definitívnym spôsobom, naozaj to myslíš vážne a na to moje volanie chceš povedať definitívne áno?“ Zároveň štyroch mladých saleziánov povzbudil: „Kristus si povoláva niektorých takým špeciálnym spôsobom, aby búšili do tohto sveta, že tu je Niekto, komu na mne záleží, kto sa o mňa stará. Môže sa zdať, že je to zdrojom nejakého smútku, že sa človek zrieka manželstva, rodiny, a práve naopak. Iba keď vstúpime do tohto rizika, rizika darovania seba, zrazu môžeme mať šancu zacítiť niečo z radosti tej Božej lásky.“

Radoslav Schudich hovorí o svojej ceste k saleziánom: „Nie je to tak, že ja som si vybral saleziánov a som salezián, ale hľadal som Božiu vôľu a On mi to ukazoval postupne. A tak, keď som bol na rôznych miestach, práca, škola, a tak ďalej, všetko malo svoj zmysel a potom som viac a viac spoznal túto cestu, cítil som sa ako doma a nielen ako pocit, ale v modlitbe som hľadal, našiel a nepustil viac.“ Michal Cedzo bude pokračovať v štúdiu teológie v Taliansku, Peter Chodelka žije a pracuje v Bratislave na Miletičovej, Daniel Imriška pôsobí na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline a Radoslav Schudich je členom saleziánskej misijnej komunity v Baku v Azerbajdžane.

zdroj: saleziani.sk -tl-