Svätá ruží – Rita a jej sviatky v Košiciach

Ctiteľom svätej Rity isto neušlo, že v Košiciach bol 8. mája konsekrovaný nový kostol s jej menom. Od februára sa v augustiniánskom kláštore veriaci stretávali na pobožnosti pätnástich Štvrtkov svätej Rity. V nasledujúcom týždni pobožnosť vyvrcholí v utorok 22. mája sviatkom tejto svätice a odpustovou slávnosťou v nedeľu 27. mája, ktorej bude večer predtým predchádzať stretnutie s francúzskym spisovateľom André Bonnetom.

Už od 17:30 sa v utorok 22. mája pred svätou omšou budú veriaci v modliť ruženček svätej Rity za rodiny, zmierenie a odpustenie v rodinách a za chorých a bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Pri svätej omši o 18:00 budú požehnané ruže, ktoré si veriaci budú môcť vziať pre seba, svojich príbuzných a chorých.

V predvečer odpustovej slávnosti sa 26. mája o 18:00 uskutoční Večer so svätou Ritou v augustiniánskom kláštore. Hosťom bude francúzsky spisovateľ André Bonnet, ktorý je autorom dvoch kníh o tejto svätici: 15 dní so svätou RitouSvätá Rita – milosť milovať.

Prvá odpustová slávnosť v novom kostole sa bude konať v nedeľu 27. mája. Svätú omšu o 8:30 bude celebrovať P. Milan Hermanovský a slávnostnú svätú omšu o 10:30 predstavený rehole na Slovensku P. Juraj Pigula. Aj pri týchto svätých omšiach budú požehnané ruže a po svätej omši o 10:30 sú ctitelia svätej Rity a pútnici pozvaní na augustiniánsky guláš v nádvorí kláštora.

-fc-