Svätorečenie Jozefa de Anchietu SJ

Dňa 3. apríla 2014 Svätý Otec František podpísal dekrét, ktorým vyhlásil za svätého blahoslaveného Jozefa de Anchietu SJ. Tento jezuitský misionár zo 16. storočia je uctievaný ako apoštol Brazílie a je považovaný za jedného zo zakladateľov brazílskych metropol Sao Paulo a Rio de Janeiro, ako aj za otca brazílskej literatúry. Okrem gramatiky v jazyku tupí napísal viaceré kázne, hymny a básne, ako aj drámy s náboženským obsahom v portugalčine, latinčine a v domorodých jazykoch tupí a guaraní. Zachovali sa dve jeho dlhé latinské básne. Jednu – o Panne Márii s takmer 2900 veršami – zložil v ľudožrútskom zajatí. Keďže nemal iné pisárske možnosti, napísal ju do piesku na morskom brehu a naučil sa ju naspamäť. Po prepustení na slobodu ju prepísal na papier. Druhú, ešte dlhšiu báseň s historickým obsahom, sa podarilo objaviť až v roku 1958 v Rio de Janeiro. Okrem toho sa zachovali početné listy a správy, ktoré približujú dramatický vývoj brazílskych misií v druhej polovici 16. storočia. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. 22. júna 1980.
Ďakovnú svätú omšu za svätorečenie bude pápež František sláviť vo štvrtok veľkonočnej oktávy, 24. 4., v Kostole sv. Ignáca z Loyoly za účasti biskupov a predstaviteľov Brazílie a Kanady.
(Zdroj: www.jezuiti.sk)

-sc-