Svätý Otec František: “Nie my môžeme vytvoriť povolania”

Svätý Otec František prijal pred týždňom na generálnu audienciu účastníkov Konferencie rektorov seminárov nemeckého jazyka.

Svätý Otec sa im takto prihovoril:

Drahí spolubratia,

srdečne vám ďakujem za toto bratské stretnutie, ktoré nás upevňuje na ceste novej evanjelizácie nášho európskeho kontinentu. Ďakujem rektorovi Niehuesovi za jeho prívetivé slová.

Ako ľudské osoby a kňazi dôverujeme dedičstvu našich skúseností. Súčasne však musíme uznať, že vznikajú nové a viaceré kultúrne formy, ktoré nezapadajú do nám známych modelov. Musíme zanechať niektoré zvyklosti, na ktoré sme naviazaní a angažovať sa v tom, čo je nám ešte neznáme. Ale aj v tomto môžeme vždy obrátiť svoj pohľad na Ježiša, ktorý trpel, zomrel a vstal z mŕtvych. V jeho svätých ranách, ako aj v ranách tohto sveta, môžeme vidieť znaky zmŕtvychvstania. Táto istota nás opätovne pobáda vydať sa na cestu ako svedkovia nádeje.

Drahí spolubratia, nie my môžeme vytvoriť povolania. Avšak môžeme byť svedkami povolania milosrdného Boha, ktorý nás oslovil. On nás povoláva, aby sme vyšli z nášho „ja“ a obrátili sa smerom k „ty“. Týmto „ty“ je konkrétna osoba v núdzi, ktorá potrebuje blízkosť ľudí a Boha. A na túto hodnotu chceme, aby boli citliví aj mladí, ktorí sa chystajú na kňazstvo. Súčasne všetci sme vždy povolávaní stať sa súčasťou aj širšieho spoločenstva, spoločenstva „kyriakoi“, teda tých, ktorí patria Pánovi. Toto spoločenstvo nás podporuje, aby sme mohli celým srdcom odpovedať na Božie volanie. Vás a kandidátov kňazstva nemeckého jazyka zverujem blahoslavenej Panne Márii, Matke Cirkvi. A keď vás prosím, aby ste sa aj za mňa modlili, z celého srdca vám a vašim komunitám udeľujem svoje apoštolské požehnanie.

© preložil Štefan Turanský SDB; foto: vatican news