Svätý Otec hovoril s piaristami o metóde výchovy mladých

O výchove mladých zodpovedajúcej dnešnej dobe hovoril Svätý Otec František pri stretnutí so skupinou piaristov. Nasledovníkov sv. Jozefa Kalazanského, ktorí sa zišli v Ríme na zasadnutí vyšších rehoľných predstavených, prijal na osobitnej audiencii koncom minulého týždňa. Pri stretnutí ich povzbudil v ich poslaní „vychovávať– ohlasovať–premieňať“ mladých, ktorí sú im zverení.

Pápež František vo svojom spontánnom príhovore prednesenom v španielčine vychádzal zo stavu súčasnej doby. Keďže bola narušená spolupráca pri výchove medzi rodičmi, školou a samotnými mladými, je podľa jeho slov nevyhnutné vyvinúť úsilie na jej obnovu.

Vzdelávať zaiste neznamená „naplniť hlavu pojmami“, pripomenul pápež František. Správna výchova sa podľa jeho slov zakladá na trojčlene: „myslieť – cítiť – konať“. Mladí musia dostať príležitosť „dozrieť pomocou troch základných ‚jazykov‘: jazyka mysle, srdca a rúk.“

Svätý Otec pripomenul, že tu ide o dosiahnutie „harmónie týchto troch jazykov“, aby študenti mohli premýšľať nad tým, čo cítia a čo robia, cítili to, čo si myslia a čo konajú a aby mohli konať to, čo si myslia a čo cítia. Nie je potrebné tieto tri jazyky oddeľovať.

V dnešnej tzv. ‚tekutej spoločnosti’, je vo vzdelávacom procese tiež nevyhnutné dať mladých do kontaktu s generáciou starších: „Dnes musia mladí ľudia hovoriť so starými,“ zdôraznil Svätý Otec, pretože toto je „jediný spôsob, ako môžu nájsť svoje korene“.

Zdroj: RV, ab
-fc-