Svätý Otec prijal členov generálnej kapituly saleziánov

V pondelok 31. marca presne napoludnie sa v Klementínskej sále Apoštolského paláca stretlo so Svätým Otcom 250 členov 27. generálnej kapituly Saleziánskej spoločnosti sv. Jána Bosca pod vedením jej čerstvo zvoleného hlavného predstaveného.
Don Ángel Fernández Artime, zvolený do čela saleziánov 25. marca, pozdravil pápeža Františka v mene účastníkov kapituly, ktorá v Ríme zasadá od 3. marca. Svätý Otec povzbudil saleziánov pokračovať v duchu hesla sv. dona Bosca: „Daj mi duše, ostatné si vezmi“ a jeho zásad pracovitosti a miernosti. Svätého zakladateľa a jeho matku Margitu spomenul aj ako vzory skromného života a priblíženia sa k chudobným.
V poslaní saleziánov pápež František vyzdvihol ich zaangažovanosť v evanjelizácii mládeže, v prvom rade na poli výchovy. Upozornil aj na potrebu venovať veľkú pozornosť pastorácii nových povolaní. Veľkým problémom súčasného sveta sú podľa neho mladí ľudia vytisnutí na okraj spoločnosti, ktorí sa často stávajú obeťami závislostí. Práve toto predstavuje výzvu pre saleziánov a do tejto misie majú posielať svojich najlepších mužov. Nakoniec Svätý Otec poukázal na dôležitosť komunitného života, pretože tento je oporou pre apoštolát. Pri pestovaní komunitných čností má podľa jeho slov ísť o udržiavanie rodinného ducha podľa sv. Ján Bosca. Pápež František ako dôležitý impulz pripomenul aj blížiace sa dvojsté výročie narodenia dona Bosca. Saleziánov zveril materskému príhovoru Panny Márie Pomocnice a s prosbou, aby v modlitbe pamätali na neho, im udelil požehnanie.

Kongregácia saleziánov je dnes aktívna v 132 krajinách sveta. Don Ángel Fernández Artime, 53-ročný Španiel, vo funkcii hlavného predstaveného vystriedal 66-ročného Mexičana dona Pascuala Cháveza Villanuevu po jeho 12-ročnom pôsobení. Na 27. generálnej kapitule, ktorá sa niesla pod mottom „Svedkovia evanjeliovej radikálnosti“, boli zvolení aj ďalší členovia vedenia saleziánov. Vikárom hlavného predstaveného sa stal Talian Don Francesco Cereda. Novým radcom pre misie je Don Guillermo Basañes, pôvodom z USA (v úrade vystriedal dona Václava Klementa z Česka), a za radcu pre formáciu bol zvolený don Ivo Coelho z Indie. Kapitula potvrdila v doterajších úradoch Mexičana Filiberta Gonzáleza pre spoločenskú komunikáciu, dona Fabia Attarda z Malty pre oblasť pastorácie mládeže a generálnym ekonómom je naďalej brat Jean Paul Muller, pôvodom z Luxemburska.
(Zdroj: RV, foto: www.fmairo.net)

-sc-