Svätý Otec prijal členov pavlínskej rodiny dona Alberioneho

Svätý Otec prijal vo štvrtok 27. novembra v Aule Pavla VI. na audiencii približne 7-tisíc účastníkov Púte rodiny pavlínov, pri príležitosti stého výročia vzniku tejto duchovnej rodiny, ktorú v Taliansku založil blahoslavený Jakub Alberione. Do pavlínskej rodiny patrí päť rehoľných kongregácií, jedno laické združenie a štyri sekulárne inštitúty. Na audiencii boli prítomní jej členovia: kardináli, biskupi, kňazi, zasvätené osoby ako aj veriaci laici.

Storočnica založenia podľa slov Svätého Otca členom pavlínskej rodiny „ponúka príležitosť obnoviť úsilie žiť vieru a komunikovať ju, a to obzvlášť prostredníctvom vydavateľských a multimediálnych prostriedkov“, ktoré sú typické pre ich charizmu.

Pápež František účastníkov púte povzbudil pokračovať v ceste začatej ich zakladateľom donom Alberionom, „ktorý bol inšpirovaný osobou a misiou apoštola Pavla“. „Strávil celý svoj život lámaním chleba Božieho slova prostredníctvom vhodných jazykových štýlov zodpovedajúcich daným časom. Tak aj vy ste povolaní stráviť sa v službe ľuďom dnešných čias, ku ktorým vás Duch posiela, a to s kreativitou a dynamickou vernosťou vašej charizme, stanovujúc tie najvhodnejšie formy k tomu, aby bol Ježiš ohlasovaný“, povedal Svätý Otec, ktorý účastníkom púte zdôraznil dôležitosť evanjelizácie, vychádzania smerom k ľuďom a k perifériám a vyzval ich aj k svedectvu o nezištnej láske a kresťanskej nádeji. Osobitné svedectvo o nej majú svojim životom prinášať práve zasvätené osoby.

Pápež František členov duchovnej rodiny dona Alberioneho vyzval aj k pestovaniu lásky k jednote Cirkvi: „Všetka vaša práca a apoštolská horlivosť musí byť plná tejto lásky k jednote. Nikdy neuprednostňujte konflikty, nikdy bezhlavo nenapodobňujte tie komunikačné médiá, ktoré hľadajú jedine senzácie vyplývajúce z konfliktov a spôsobujú pohoršenie v dušiach. Uprednostňujte vždy jednotu Cirkvi, jednotu, o ktorú Ježiš prosil Otca ako dar pre svoju nevestu.“

Misia členov pavlínskej rodiny si však podľa slov pápeža Františka vyžaduje neustále obrátenie – a to ako osobné, tak aj komunitné.
(Zdroj: RV; zk)