Sté výročie od narodenia dona Andreja Dermeka

Na spomienkovej slávnosti ku 100. výročiu narodenia prof. ThDr. dona Andreja Dermeka (1914 – 2003) sa v Bratislave na Miletičovej v nedeľu 30. novembra zúčastnilo množstvo veriacich a viacero významných hostí. Počas umelecko-poetického pásma zazneli svedectvá troch súpútnikov Andreja Dermeka: hovorili o ňom jeho bývalý spoluväzeň Ing. Ján Brichta, bývalý dekan RKCMBF UK salezián prof. Jozef Kutarňa a JUDr. Viliam Baranec, bývalý kolega dona Dermeka z čias jeho zamestnania počas totality. Prítomní boli príbuzní dona Dermeka z Unína, mnoho jeho priateľov, členovia saleziánskej rodiny, ale aj vzácni hostia, ako podpredseda parlamentu Ján Figeľ či starosta Ružinova Dušan Pekár, a viacerí ďalší. Program moderoval herec a recitátor Jozef Šimonovič.
Svätú omšu koncelebrovali viacerí saleziáni a predsedal jej Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Počas svojho štúdia teológie Mons. Haľko poznal dona Dermeka ako profesora Nového zákona a vo svojich slovách ho označil ako trpiteľa za vieru. Pri homílii ako doplnenie témy pastierskeho listu biskupov vybral niekoľko slov z diela dona Dermeka o výchove, kde hovorí o dôležitosti rodiny, ale aj o nástrahách, ktoré môžu rodinu ničiť, a tým aj výchovu mladých.
Počas recepcie po svätej omši zaznievalo veľa osobných spomienok na dona Dermeka a tiež otázka o možnom procese jeho blahorečenia.
Pri príležitosti tohto 100. výročia narodenia Andreja Dermeka, bývalého provinciála slovenských saleziánov, predstavili aj nové vydanie jeho diela o preventívnom výchovnom systéme pod názvom Nalomenú trsť nedolomí. Tieto slová boli celoživotným heslom dona Dermeka.
(Zdroj: www.saleziani.sk)