Svätý Otec sa prihovoril benediktínskym opátom

Každé štyri roky sa v Ríme uskutočňuje Medzinárodný kongres benediktínskych opátov. Dnes sa stovke benediktínov a benediktínok, ktorí na toto stretnutie prišli uvažovať nad mníšskou charizmou a nad tým, ako jej ostať verní, prihovoril pápež František.

Mníšsky život podľa slov pápeža predstavuje dokonalú cestu pre kontempláciu Ježiša Krista, ktorá vedie k nájdeniu tváre milosrdného Otca: „V tomto čase a v tejto Cirkvi, ktorá je povolaná poukazovať stále viac na to podstatné, mnísi a mníšky strážia skrze svoje povolanie osobitý dar a špeciálnu zodpovednosť: je ňou udržiavať živé oázy ducha, kde pastieri a veriaci môžu čerpať z prameňov Božieho milosrdenstvaS vašou typickou pohostinnosťou môžete nájsť tie najstratenejšie a najvzdialenejšie srdcia, ktoré sa nachádzajú vo vážnom stave ľudskej i duchovnej chudoby.“

Svätý Otec František zaželal zástupcom mníšskych komunít, aby aj naďalej boli živým svedectvom Božej lásky a aby ostali verní odkazu svojho zakladateľa svätého Benedikta: „Nenechajte sa odradiť, ak ubúda počet členov mníšskych komunít alebo ak starnú. Naopak, zachovajte si zápal svojho svedectva aj v tých krajinách, kde je dnes ťažšia situácia, vo vernosti charizme a s odvahou zakladať nové komunity. Vaša služba Cirkvi je veľmi vzácna.“

Na záver stretnutia Svätý Otec František poďakoval prítomným za návštevu, ubezpečil ich o svojich modlitbách a poprosil ich, aby sa aj oni modlili za svojho pápeža.

RV -fc-