Saleziáni sa vrátili po troch rokoch do Rožňavy

Na pozvanie diecézneho biskupa Stanislava Stolárika obnovila v Rožňave v nedeľu 4. septembra po troch rokoch svoju činnosť komunita saleziánov don Bosca.

Saleziáni prevzali duchovnú správu farnosti Rožňava – Juh, kde v ten deň slávil svätú omšu provinciál saleziánov don Jozef Ižold. V homílii vyjadril radosť a vďačnosť Bohu nad ich návratom do tohto mesta a tiež nádej, že ich pastoračné úsilie prispeje k duchovnému rastu rodín a najmä mladých. Komunitu tvoria traja kňazi – Ján Čapla, Maroš Leškovský a Vladimír Peregrim, informuje na svojej webovej stránke Rožňavská diecéza.

Popoludní biskup Stolárik požehnal obnovenú kaplnku a dom komunity na Námestí baníkov. V príhovore prítomných povzbudil: „Evanjelium dnešnej nedele hovorí o kalkuláciách. Najdôležitejšie je do našich počítaní zapojiť Boha. Potom bude naše dielo isté.“

Zdroj: saleziani.sk; -fc-