Svätý Otec spomína na to, ako ho Pán povolal

Skončil sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Ako ho objavil Svätý Otec a čo na túto tému povedal mladým v prvých mesiacoch svojho pontifikátu (Sardínia, 22. septembra 2013).

Včera som slávil 60. výročie, keď som počul vo svojom srdci Ježišov hlas. Pán ma silne oslovil, že mám ísť touto cestou. Mal som vtedy iba 17 rokov… Vo chvíľach svojej krehkosti, vo chvíľach svojich zlyhaní som sa pozeral na Ježiša, dôveroval som mu a On ma nenechal samého.

Vždy mu treba dôverovať! On vždy kráča s nami! Jeho máš počúvať a pýtať sa ho: „Pane, čo mám robiť? Čo chceš odo mňa?“ Modlitba a dobrá rada niektorých opravdivých priateľov, laikov, kňazov, rehoľných sestier, biskupov, dokonca aj pápeža, ti môžu pomôcť nájsť cestu, ktorú ti Boh pripravil…

Neváhajte darovať svoj život, aby ste mohli radostne svedčiť o evanjeliu, najmä v prítomnosti vašich rovesníkov. Boh od teba niečo žiada, očakáva. Boh prichádza, aby zničil prejavy našej uzavretosti, prichádza, aby otvoril dvere našich životov, našich predstáv, našich pohľadov. Boh prichádza, aby otvoril všetko to, čo ťa uzatvára do seba. Boh ťa pozýva snívať! Chce ti ukázať, že svet nemôže byť iný a ak ty doň nevložíš to najlepšie zo seba, tak svet sa nezmení. Je to výzva pre teba!

Preložil Štefan Turanský SDB