Svätý Otec zablahoželal komunite augustiniánok v Ríme

Pápež František zaslal posolstvo augustiniánkam v rímskom kláštore Santi Quattro Coronati,  z príležitosti 450. výročia jeho založenia, ktoré si pripimínajú tento rok. V telegrame podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom Pietrom Parolinom pápež rehoľným sestrám praje, aby ich toto výročie posilnilo „pri podporovaní každodennej práce Cirkvi, ktorá putuje medzi príkoriami sveta a Božou útechou“ a povzbudzuje ich, aby „vytrvávali v modlitbe“ na podporu Petrovej služby, ktorú vykonáva.
Rímsky kláštor Santi Quattro Coronati bol zriadený 12. marca 1564. Počas Druhej svetovej vojny rehoľníčky na príkaz pápeža Pia XII. otvorili klauzúru a prijímali osoby hľadané nemeckými vojakmi, vrátane židov a partizánov. Takýmto spôsobom sa im v rokoch 1942-1944 podarilo zachrániť stovky osôb. V súčasnosti má spoločenstvo augustiniánok trinásť rehoľných sestier, dve novicky a dve postulantky.

(Zdroj: RV)

-sc-