Pôst online

Loyola Production amerických pátrov jezuitov sidliaca v Los Angeles spustila pôstnu misiu.Z príležitosti pôstu produkcia spúšťa sériu pôstnych filmov. Začínajúci program konfrontuje niektoré aktuálne argumenty provokujúce reflexiu a diskusiu. Vedie ho sestra Rose Pacatte FSP. Pre viac informácii pozri http://getinn.tv/lent-2014.

(Zdroj: www.relipress.org)

-sc-