Svätý Peter Fourier v divadelnej hre

Rehoľa Notre Dame tento rok oslavuje svojho zakladateľa Petra Fouriera. Tri rehole, prítomné aj na Slovensku majú tento rok možnosť obnoviť sa v spiritualite a pedagogike svojho zakladateľa. Okrem prednášok a konferencií, ktoré mali zamerané na spomínanú tému, pozývajú tentokrát Kanonisky sv.Augustína rehole Notre Dame na divadelnú hru „Svätý Peter Fourier – svätec pre všetkých“, ktoré sa bude konať dňa 11. októbra 2015 v Bratislave o 18,30 v DK Ružinov. Divadlo pod vedením Martina Borkovského a Leony Tešinskej vzniklo na počesť Petra Fouriera, spoluzakladateľa školy Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Účinkujú v ňom najmä súčasní, ale aj bývalí študenti GMA, a bratia kapucíni.

Peter Fourier na narodil 30. novembra 1565 v lotrinskom meste Mirecourt. V zámožnej a kresťanskej rodine dostal výbornú výchovu a rodičia mu umožnili študovať. Na veľké prekvapenie veľmi nadaný muž vstúpil do rehole Kanonikov sv. Augustína v r. 1585. Vo farnosti Mattaincourt, pôsobil štyridsať rokov a jeho činnosť bola poznačená na jednej strane hlbokou nábožnosťou  a na druhej intelektuálnou výškou a praktickým realizmom. Biskup ho poveril zreformovaním rehole kanonikov sv. Augustína. Posledné štyri roky svojho života prežil vo vyhnanstve v Gray, kde otvoril triedy na vyučovanie, približoval sa k ľuďom žijúcim v biede, navštevoval väznice. Zomrel 9. decembra 1640. V roku 1730 bol blahorečený a v roku 1897 svätorečený.

Videopozvánka

-ms-