V Bratislave budú vysvätení noví diakoni

Pri svätej omši, ktorej bude predsedať vladyka Peter Rusnák, v kostole sv. Arnolda Jansena v Bratislave – Petržalke, príjmu dňa 10. októbra  2015 o 11.00 hod. dvaja verbisti Peter Fillo a Milan Toman ako aj františkán Cyprián Marek Bobák posvätný rád diakonátu. Ako diakoni budú mať osobitným spôsobom účasť na Kristovom poslaní, ktorý sa stal služobníkom všetkých. Ich úlohou bude asistovať biskupovi a kňazom pri slávení Božích tajomstiev, predovšetkým Eucharistie, rozdávať ju, asistovať pri uzatváraní manželstva a požehnať ho, hlásať evanjelium a kázať, predsedať pri pohrebných obradoch a venovať sa rozličným charitatívnym službám.

-ms-