Svätý Vincent Pallotti, túžime ťa hlbšie spoznať

Pallotíni (Spoločnosť katolíckeho apoštolátu) a Združenie katolíckeho apoštolátu pripravili pre záujemcov o pallotínsku spiritualitu jednodňové formačné stretnutie dňa 12. marca 2019 v Kostole Narodenia Panny Márie v Bratislave  Dlhých Dieloch.

Po svätej omši, ktorá je o 18.00, bude v katechetickej miestnosti pokračovať formačný program. Účastníci budú pod vedením pátra Radoslava Vargu SAC spoločne hľadať podľa príkladu svätého Vincenta, zakladateľa laického apoštolátu, ako žiť naplno.

-fc-