Mladým z Bárky viedol duchovnú obnovu studitský mních

Animátori a dobrovoľníci Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli sa 31. januára až 3. februára zúčastnili na duchovnej obnove v univskej lavre. Duchovnú obnovu viedol studitský mních otec Jonáš Maxim.

V piatok mladí navštívili mesto Ľvov a spoznali jeho históriu. Nasledujúci deň bol naplnený spoločnou modlitbou s mníchmi kláštora a duchovným slovom na rôzne témy. Účastníci obnovy sa učili počúvať Boží hlas, zaoberali sa nosením Boha vo svojom srdci, a napokon rozoberali evanjelium o slepcovi pri Jerichu.

Mladí mali možnosť spoznať život mníchov a históriu unevskej lavry. Silne na nich zapôsobila aj návšteva mníšskeho cintorína na Černečej hore.

Viktória Žolnová
Publikované s láskavým dovolením redakcie časopisu Slovo, 2019/05