Švéd, konvertita, bosý karmelitán – Anders Arborelius bude kreovaný za kardinála

Na záver nedeľnej modlitby Raduj sa, nebies Kráľovná pápež František oznámil zvolanie konzistória, ktoré sa uskutoční 28. júna. Oznámil tiež menovanie piatich nových kardinálov. Medzi nimi je 67-ročný ordinár Štokholmu, bosý karmelitán biskup Anders Arborelius. Protestantské Švédsko, kde sa ku katolíckej viere hlási len jedno percento obyvateľstva, tak bude mať svojho prvého kardinála v histórii.

„Myslím si, že pre našu Katolícku cirkev vo Švédsku je to skutočné prekvapenie, že Svätý Otec si vybral mňa. Samozrejme, ľudia sú z toho nadšení. Otázka znie, čo je za tým. Možno pápež videl, že Katolícka cirkev vo Švédsku je menšinou vo veľmi sekulárnej spoločnosti. Napriek tomu tu máme veľmi dôležitú misiu na rôznych úrovniach. Boli sme schopní integrovať mnoho utečencov, toto je napríklad problematika, ktorá leží Svätému Otcovi veľmi na srdci. Rovnako vedieme ekumenický dialóg so všetkými kresťanskými cirkvami. Takže, možno – ako malá, skromná menšina – môžeme niečo ponúknuť Cirkvi ako celku a samozrejme sa pokúsime po tomto slúžiť Svätému Otcovi ešte vernejšie,“ uviedol pre Vatikánsky rozhlas Mons. Arborelius.

Mons. Anders Arborelius (nar. 24. septembra 1949), švédsky katolícky biskup Štokholmu od roku 1998, sa narodil švédskym rodičom v švajčiarskom meste Sorengo. Vyrastal v Lunde na juhu Švédska. Ako dvadsaťročný prestúpil na katolícku vieru a vstúpil k bosým karmelitánom. Študoval v Bruggách a v Ríme. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1979. V Štokholme vo Švédsku je jediná katolícka diecéza, ktorá pokrýva územie celej krajiny. Keď v roku 1998 nahradil Huberta Brandenburga vo funkcii katolíckeho biskupa Štokholmu, stal sa tak od čias reformácie prvým katolíckym biskupom so švédskym pôvodom.

Zdroj: VR, bosikarmelitani.sk
-fc-