Svätou omšou bude zborený zoborský kláštor sprístupnený verejnosti

V lokalite národnej kultúrnej pamiatky Archeologické nálezisko kláštor kamaldulov v Nitre pod Zoborom bude na slávnosť Nanebovstúpenia Pána 25. mája 2017 o 17.00 hod. svätá omša. Predsedať jej bude titulárny zoborský opát Mons. Ladislav Belás. Po ukončení statického zaistenia ruiny kláštorného Kostola svätého Jozefa sa takto pamiatka sprístupní verejnosti vďaka aktivistom zo Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorí zachraňujú ruiny nachádzajúce sa v tejto lokalite.

Cisár Jozef II., najstarší syn cisárovnej Márie Terézie, v rámci svojich reforiem dal v roku 1782 kamaldulský Kláštor svätého Jozefa pod Zoborom zatvoriť. Od tých čias kostol, príbytky mníchov i areál chátrali. Dodnes sa zachovala iba hlavná kláštorná budova – národná kultúrna pamiatka, ktorá je majetkom Rímskokatolíckej cirkvi a využíva ju Špecializovaná nemocnica. Celý areál Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku pod názvom Archeologické nálezisko kláštor kamaldulov. História tejto lokality však siaha ďalej, až do obdobia Veľkej Moravy, do 9. storočia. Tu benediktíni zriadili prvý kláštor v Uhorsku. Kláštor svätého Hypolita bol od 9. do 15. storočia významným duchovným, administratívnym i kultúrnym centrom.

Do obnoveného presbytéria kláštorného Kostola svätého Jozefa sochár Jaroslav Halmo zhotovil sochu svätého Svorada, patróna mesta Nitry a Nitrianskej diecézy, a obetný stôl z pieskovca, pochádzajúceho z lomu Králiky pri Banskej Bystrici.

Ján Kratochvíl/Miroslav Lyko

Zdroj: biskupstvo-nitra.sk
-fc-