Svedectvo sr. Annie v Sýrii: Ľudia sú bezradní, vyčerpaní a zraniteľní

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej cirkvi predstavila príbeh sestry Annie Demerjian z Kongregácie Ježiša a Márie, ktorá pôsobí v Sýrii. Sestra Annie zabezbečuje spolu s jej tímom existenčnú pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi následkom vojny a pandémie. Vďaka dobrodincom nadácie ACN je možné mesačne pomocť približne 400 rodinám, seniorom, či chorým.

„Ľudia, ktorým pomáham sú stále viac a viac bezradní, vyčerpaní a zraniteľní. Miera chudoby drasticky rastie. Táto doba je pre mnohých jednoducho neznesiteľná,“ vraví sr. Annie. „Mali sme tu vojnu, násilie, hlad, utečenectvo. A teraz tu máme koronavírus. Ľudia, ktorí pred ním nemali prácu, si ju už nenájdu a tí, čo mali neisté miesto, ho často stratili. Snažia sa ako môžu, no bez práce, alebo rodinného zázemia to nejde,“ pokračuje.

Sestra Annie zabezpečuje ľuďom prístup k liekom, k základným potravinám, školským pomôckam. Niektorým pomáha zaplatiť nájom, alebo uhradiť účty za teplo, keďže aj v Sýrii v týchto mesiacoch prichádza mráz. „Nezabúdame však ani na duchovnú službu a sprevádzanie. Každý deň sa snažíme uzdraviť nie len telá, ale aj srdcia našich ľudí. Tí, ktorých navštevujeme nás často vítajú s úsmevom a spoločne sa modlíme za všetkých dobrodincov,“ opisuje svoju službu sestra Annie.

V Sýrii sú však po deviatich rokoch konfliktu tými, ktoré najviac stratili, deti. Sú traumatizované, ohrozené chorobami a podvýživou. Okrem pandémie postihujú obyvateľstvo aj sankcie. Elektrina a palivo sú obmedzené, čo v prichádzajúcej tuhej zime, ktorú v mnohých sýrskych mestách sprevádza sneh i mráz, spôsobí dramatické zhoršenie životných podmienok. Sestra Annie preto začala zabezpečovať pre deti teplé oblečenie a do pomoci zapojila miestnych.

V dielňach v Aleppe sa tak vďaka podpore nadácie ACN a iniciatíve sestry Annie a Kongregácie Ježiša a Márie pre vyrába 25 000 vetroviek pre tieto deti. Iniciatíva rehoľnej sestry podporí 30 dielní a asi 180 remeselníkov, kresťanov i moslimov. Projekt pomoci tak dostane okrem praktického a dobročinného rozmeru aj rozmer budovania porozumenia. Dôležitosť takejto formy pomoci je zjavná: nerozdávame veci len tak zadarmo, ale našou podporou pomôžeme miestnym zarobiť si na živobytie vlastnou dôstojnou prácou a, zároveň, pomôžeme rodinám, ktoré si nemôžu dovoliť oblečenie pre deti.

Záujemcovia môžu podporiť tento projekt TU.

TK KBS informoval Miroslav Dzurech
Foto: ACN