Svet a Cirkev vás potrebuje – včera bol Svetový deň klauzúrneho života

„Čím by bola Cirkev bez kontemplatívneho života? Čo by bolo z najslabších členov Cirkvi, ktorí vo vás nachádzajú oporu, keď sa usilujú kráčať aj naďalej cestou života? Čím by sa stala Cirkev a svet bez majákov, ktoré signalizujú blízkosť prístavu tomu, kto sa stráca v rozbúrenom mori, bez fakieľ, ktoré osvetľujú temnú noc, ktorou teraz prechádzame, bez strážcov, ktorí ohlasujú príchod nového dňa, keď je ešte noc?“ Svätý Otec dodáva: „Využívajúc tento deň znovu vám chcem prejaviť veľké uznanie zo strany Cirkvi za vašu formu života… Vďaka, kontemplatívne sestry a kontemplatívni bratia, že ste týmto všetkým pre svet: oporou slabých, majákmi, fakľami a strážcami. Vďaka, pretože nás obohacujete hojným ovocím svätosti, milosrdenstva a milosti.“

Takto sa pýta a takto vyjadruje svoju vďačnosť Svätý Otec František vo svojom posolstve, ktoré zaslal účastníkom stretnutia, ktoré zorganizovala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri príležitosti Svetového dňa klauzúrneho života. Tento deň je tiež známy pod názvom Pro Orantibus („Za tých, čo sa modlia“). Stretnutie sa konalo v stredu 21. novembra na pápežskej Lateránskej univerzite a v Lateránskej bazilike a z vôle Svätého Otca sa stretnutia zúčastnilo viac ako 320 zasvätených klauzúrneho života z Talianska, ale aj zo zahraničia.

Štefan Turanský SDB
Foto: fb Bruno Donoval OP – vpravo je najstaršia mníška na svete.