Svetová konferencia sekulárnych inštitútov prebieha v Ríme

V Ríme priestoroch Centra Salesianum prebieha od 21. augusta stretnutie reprezentantov sekulárnych inštitútov. Na valné zhromaždení Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov, ktoré potrvá do 25. augusta je prítomných 140 delegátov, ktorí zvolia členov výkonného výboru na ďalšie funkčné obdobie. Budú sa venovať aj spektru otázok súvisiacich s formáciou členov sekulárnych inštitútov v kontexte dnešnej doby. Podelia sa so svedectvami, spoločne sa budú modliť a sláviť liturgiu a v stredu sa pri generálnej audiencii stretnú so Svätým Otcom.

Zasadnutie začalo svoju prácu v pondelok 22. augusta, sláveniu eucharistie predsedal kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Významnou súvislosťou je aj blížiace sa 70. výročie apoštolskej konštitúcie „Provida Mater Ecclesia“ ktorou pápež Pius XII. v roku 1947 položil základ pre existenciu sekulárnych inštitútov. Medzi účastníkmi valného zhromaždenia bude okrem iných aj Oľga Krížová zo Slovenska zo Sekulárneho inštitútu don Boscových dobrovoľníčok.

zdroj: RV -jb-