Sviatok Obetovania Pána si rehoľníci pripomenú stretnutím s biskupmi

Sviatok Obetovania Pána (2. februára) sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Deň zasväteného života. V tento deň sa už tradične biskupi stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území ich diecéz. Pri tejto príležitosti prinášame zoznam viacerých slávení, ktoré sa v daný deň (alebo skôr) uskutočnia.


BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA: Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sa stretne so zasvätenými osobami v pondelok 3. februára 2020. Stretnutie sa začne svätou omšou o 17:00 v Katedrále svätého Martina a následne bude pokračovať spoločným programom v priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA: V sobotu 1. februára sa zídu rehoľníci, rehoľníčky a zasvätené osoby z Trnavskej arcidiecézy v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, aby spoločne s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom oslávili ich sviatok. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch srdečne pozýva na slávenie Eucharistie pri príležitosti Dňa zasväteného života 1. februára 2020 o 10.00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. V slávnostnej homílii sa zasväteným prihovorí riaditeľ Arcibiskupského úradu Peter Šimko. Zasvätené osoby si pri svätej omši obnovia svoje rehoľné sľuby. Pred svätou omšou o 9.15 h sa rehoľníci, rehoľníčky a zasvätené osoby spoločne pomodlia modlitbu posvätného ruženca. Po slávení Eucharistie bude program pokračovať premietaním dokumentárneho filmu k 70. výročiu „Barbarskej noci“, kedy boli za totalitného komunistického režimu zrušené kláštory v celom bývalom socialistickom Československu. Na záver Dňa zasväteného života budú mať rehoľné osoby ešte príležitosť stretnúť sa v súkromných rozhovoroch pri spoločnom agapé na Arcibiskupskom úrade.

NITRIANSKA DIECÉZA: Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák sa stretne s členmi inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, rehoľníkmi a rehoľníčkami, ktorí pôsobia na území diecézy, v sobotu 1. februára 2020. Program sa začne o 9:30 svätou omšou v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma, ktorú bude celebrovať biskup Judák. O 11:00 bude prezentácia videodokumentu Ivy Kúšikovej k 70. výročiu Akcie K a R a prednáška P. Jána Štefanca, SVD v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a o 12:00 spoločný obed v jedálni Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

ŽILINSKÁ DIECÉZA: Žilinský biskup Tomáš Galis pozýva zasvätených Žilinskej diecézy sláviť 24. svetový deň zasväteného života v sobotu 1. februára 2020 do priestorov Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Program sa začne o 10:00 svätou omšou spojenou s eucharistickou adoráciou a požehnaním. Ďalej bude o 11:00 prednáška brata Benedikta OP na tému Slovo ako dar. Súčasťou slávenia bude aj stretnutie pri spoločnom stole.

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA: Deň zasväteného života budú sláviť aj v Banskobystrickej diecéze. Banskobystrickký biskup Mons. Marián Chovanec sa stretne so zasvätenými v sobotu 1. februára 2020 v Bazilike navštívenia Panny Márie na Starých Horách. Program vyvrcholí svätou omšou o 10:30.  

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA: Pri príležitosti Dňa zasväteného života v Roku Mikuláša Lexmanna pre Slovenskú provinciu Rehole kazateľov pozval zasvätené osoby na stretnutie aj košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Uskutoční sa v sobotu 1. februára 2020 v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach. O 9:30 sa začne svätá omša v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. O 11:00 je v programe prednáška košického pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča na tému „Zasvätený život a vzťahový charakter človeka“. Po diskusii budú nasledova svedectvá rehoľníkov (sr. Klára Bakaľová, DKL; P. Dominik Roman Letz, OP) a obed.

SPIŠSKÁ DIECÉZA: Spišský biskup Mons. Štefan Sečka pozval zasvätené osoby na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 1. februára 2020 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V programe je svätá omša o 10:00, prednáška P. Branislava Dada, SJ a spoločný obed.

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA: Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik oslávi Deň zasväteného života spolu so zasvätenými Rožňavskej diecézy v Lučenci – Rúbanisku. Program stretnutia sa uskutoční v sobotu 1. februára. Začne sa od 9:30 vo farskom kostole Krista Kráľa pobožnosťou fatimskej soboty, pokračovať bude svätou omšou a prednáškou O. Jána Dolného, OSB na tému: „Eucharistia a život zasvätených“, po ktorej bude nasledovať spoločný obed so zasvätenými a kňazmi Rožňavskej diecézy.

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA: V Prešovskej archieparchii bude v Bazilike minor v Ľutine v sobotu 1. februára o 10:00 sláviť prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätú liturgiu pri príležitosti fatimskej soboty, ktorá bude obetovaná za zasvätené osoby Prešovskej archieparchie.

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA: Bratislavská eparchia oslávi Deň zasväteného života v pondelok 3. februára a v utorok 4. februára v Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne. V rámci dvojdňového kňazského dňa bude prvý deň venovaný stretnutiu s rehoľníkmi.

Poznámka: Údaje sú aktualizované po ich dodaní.

Zdroj: TK KBS