Talitha Kum: Proti obchodovaniu s ľuďmi bojujme starostlivosťou

Rehoľníčky združené v sieti Talitha Kum vyhlásili novú kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi. „Pápež nás prosí, aby sme podporovali a uskutočňovali ekonomiku starostlivosti v každodennosti“ – týmito slovami predstavila sestra Gabriella Bottaniová program so sloganom „Starostlivosťou proti obchodovaniu“ (Care Against Trafficking).

Kampaň je spojená so Svetovým dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa bude sláviť v piatok 30. júla. Aktivitu už tradične organizuje medzinárodné združenie rehoľných sestier s biblickým názvom Talitha Kum. Ide o Ježišove slová pri vzkriesení Jairovej dcéry: „Dievča, hovorím ti vstaň!“ 

Sestra Gabriella Bottaniová z kongregácie Komboniánskych misijných sestier (CMS) je medzinárodná koordinátorka Talitha Kum. „Myšlienka kampane sa zrodila zo skúsenosti doby, ktorú prežívame,“ uviedla pre Vatikánsky rozhlas:

„Slogan «Starostlivosťou proti obchodovaniu» nám pripomína hodnotu starostlivosti. Je to slovo tak drahé pápežovi, ktorý nám v poslednom ročníku Dňa modlitieb a reflexie proti obchodovaniu 8. februára 2021 pripomenul dôležitosť podpory ekonomiky starostlivosti.

Ekonomika, ktorá kontrastuje s ekonomikou vykorisťovania, sa chápe nielen v zmysle veľkého trhu, ale aj v schopnosti starať sa o spoločný domov, o dôstojnosť ľudí. …  Starostlivosť znamená podporovať kvalitné vzdelávanie, aby sme boli konkurencieschopní na trhu práce.“

Kampaň je aj signál smerom k vládam a medzinárodným organizáciám, „aby bola dôstojnosť človeka skutočne postavená do centra.“ Sestra Gabriella sa podelila aj so skúsenosťou, ako  je dôležité prekonať strach vstúpiť do vzťahu so zranenými, k čomu pomáha aj spolupráca rehoľných sestier:

„Počas tých rokov, čo sa angažujem v Talitha Kum si uvedomujem, že spájať sily, byť spolu, znovu sa stretať a podporovať sa je zásadné. … Takto sa spájajú sily dobra, ktoré sú prítomné v našej spoločnosti, aby sme našli odvahu všímať si. Mnohokrát sa nepozeráme, pretože nevieme, čo máme robiť, pretože sami nemôžeme nič robiť. Ak sa naučíme spoločne zodvihnúť zrak,  ako som toho neraz bola svedkom pri vytváraní siete Talitha Kum po celom svete, zázrak sa môže stať.“

Zdroj: RV, mh, jb
Foto: Talitha Kum