Téma Jakubskej cesty v pôste pre záujemcov

Včera večer v Prešove po adorácii pútnikov Jakubskej cesty predstavili Priatelia Jakubskej cesty a sv. Jakuba a Fraternita Jeruzalem celoslovenskú pôstnu akciu. V roku Zasväteného života je učená pre rodiny, mládež, rehoľníkov, inak obdarených a pútnikov. Pozývajú kresťanov i ľudí dobrého srdca zapojiť sa do duchovnej Svätojakubskej cesty počas 5. pôstnych nedieľ aj prostredníctvom nových médií.
Témy cesty /biblický text, zamyslenie a úlohu/ zaregistrovaný obdržia cez Twitter, facebook, email alebo na bode Jakubskej cesty.
Zaregistrovat sa treba na email: jakubskacesta7@gmail.com
Zapojiť sa možno aj videom /do 3 min./ zachyteným svedectvom z Jakubskej cesty pre tých, čo prešli alebo prejdú Jakubskú cestu na Slovensku alebo v inej krajine Európy do 21. marca 2015. Súčasťou je možnosť spoločne prejsť Jakubskú trasu z Levoče do Kežmarku v sobotu pred Kvetnou nedeľou pripadajúcu na 28. marca 2015.

Informovala Monika Mackovjakova
Jakubska cesta SK
www.jakubskacesta.sk
www.jakubskacesta.wbl.sk