Text krížovej cesty s Titusom Zemanom a mučeníkmi totality

Saleziáni v tomto Pôstnom období ponúkajú text krížovej cesty, ktorá približuje mučeníka Titusa Zemana, ale aj trinásť ďalších príbehov utrpenia z obdobia totalitného režimu. Táto Krížová cesta – s mučeníkmi totality je vhodnou pomocou pre intenzívne prežívanie Pôstneho obdobia. Možno ju nájsť na webstránke tituszeman.sk v sekcii Materiály.

Autor Ján Maturkanič SDB hovorí: „Práve doba totality je plná veľkých príbehov lásky ku Kristovi a obety života. Preto som pripojil ďalších, ktorých si spolu s donom Titusom uctievame a sme za nich vďační, spolu s ostatnými svedkami, bratmi a sestrami, ktorí položili život pre Krista.“

Texty krížovej cesty možno použiť niekoľkými spôsobmi: či už ako tradičnú krížovú cestu, alebo rozdelením jednotlivých zastavení do viacerých dní na štýl deviatnika. Ďalšou možnosťou je využitie jednotlivých príbehov na samostatné „stretká“ či katechézy, s diskusiou a otázkami.

Rastislav Hamráček SDB, hovorca saleziánov

Zdroj: saleziani.sk
Ilustračný obrázok: designcurial
-fc-