Tom Forrest CSsR sa neuspokojil s ničím menším ako svätosť

Páter Tom Forrest, redemptorista  a vedúci člen katolíckej charizmatickej obnovy, zomrel 16. júla 2018, len dva dni pred svojimi 91. narodeninami. Až do svojej smrti slúžil v komisii pripravujúcej Jubileum vykúpenia v roku 2033, tak ako v minulosti pripravoval program Jubilejného roka 2000.

Narodil sa v Brooklyne v New Yorku 18. júla 1927, sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa zložil 2. augusta 1949 a sviatosť kňazstva prijal 20. júna 1954 z rúk kardinála Francisa Spellmana.

Ježiš uzdravuje a Vpred! – sú knihy o evanjelizácii a charizmatickej obnove, ktoré sa dostali aj k slovenským čitateľom. Páter Forrest precestoval svet, kázal a prednášal so svojím typickým zmyslom pre humor vo viac ako 120 krajinách, niekoľkokrát aj na Slovensku.

Dvakrát zorganizoval v Ríme duchovné cvičenia pre kňazov (1984, 1990), na ktorých sa zúčastnilo viac ako 11 000 kňazov. Prvé na tému Povolanie k svätosti a druhé Povolaní evanjelizovať. Jednu z prednášok mala aj jeho blízka priateľka, svätá Matka Terézia z Kalkaty a sväté omše na začiatku a konci duchovných cvičení slávil svätý Ján Pavol II.

Páter Forrest bol pri tom, keď Matka Terézia žiadala Jána Pavla II. o povolenie, aby si jej sestry Misionárky lásky mohli adoptovať kňazov, za ktorých sa budú modliť a obetovať. Odvtedy mala táto svätica z Kalkaty adoptovaného práve pátra Forresta.

Pohrebná svätá omša bude v piatok 20. júla v Brooklyne a pochovaný bude na Resurrection Cemetery na Staten Island v New Yorku.

-fc-