Na stretnutí rektorov jezuitských univerzít nechýbal slovenský rektor Miloš Lichner SJ

V dňoch 8. – 12 júla sa v španielskom Bilbau, na jezuitskej univerzite Deusto, uskutočnilo v poradí tretie svetové stretnutie rektorov a dekanov jezuitských univerzít a fakúlt. Zúčastnilo sa ho vyše 300 účastníkov z vyše 200 vysokoškolských jezuitských inštitúcií. Zo Slovenska prišiel Miloš Lichner SJ, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave.

Stretnutie malo názov „Transforming our word together” a účastníci sa zamýšľali nad súčasnými výzvami, ktorým čelia jezuitské vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie ako aj súčasný svet. Hlavné prednášky predniesli kardinál Gisanfranco Ravasi, kardinál Giuseppe Versaldi, politický mysliteľ a hinduista Pankaj Mishra a ekonómom Gaël Giraud SJ. Okrem hlavných prednášok boli účastníci rozdelení do šiestich debatných panelov: Univerzity podporujúce kvalitné líderstvo, civilné a politické vodcovstvo, ekonomická a environmentálna spravodlivosť, vzdelávanie tých, ktorí sú na okraji spoločnosti a chudobných, medzi náboženský dialóg, spolupráca a vzájomné pochopenie a mier a zmierenie.

Stretnutie sprevádzal generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej Arthuro Sosa SJ a účastníkov osobne pozdravil a prihovoril sa im aj jeho výsosť Filip VI., španielsky kráľ , ktorý sám študoval na jezuitskej univerzite v Georgetown, premiér autonómnej Baskickej vlády Iñigo Urkulla a viacerí politickí predstavitelia. V stredu sa účastníci odobrali do Loyoly, rodiska zakladateľa rehole jezuitov, svätého Ignáca, kde bola zverejnená a podpísaná zakladacia charta Medzinárodnej Asociácie Jezuitských Univerzít.

Rečníci vo svojich príhovoroch zdôraznili celostnú humanistickú intelektuálnu tradíciu ako aj politickú a sociálnu úlohu jezuitskej vzdelávacej inštitúcie. Táto je sociálnym projektom vzhľadom na možnosť, že jej absolventi sa budú zasadzovať za zmierenie medzi ľuďmi, so stvorením a s Bohom. Jezuitská vzdelávacia inštitúcia tak má v prvom rade poskytovať kvalitné vzdelávanie chudobným ľuďom, tým, ktorí sú na okraji spoločnosti ako aj imigrantom. Sociálna nespravodlivosť je totiž silne prepojená s nedostatkom kvalitného vzdelávania. Preto aj prvoradým zámerom jezuitského vysokoškolského vzdelávania je formácia mužov a žien, ktorí budú slúžiť iným, ktorí nebudú žiť iba pre seba, ale pre Boha, Krista a svet.

Jezuitská vzdelávacia inštitúcia má preto spájať akademickú výnimočnosť s hodnotami ako zodpovednosť, starosť o spoločné dobro. Takýmto spôsobom je prepojená katolícka sociálna náuka so vzdelávacím poslaním jezuitskej univerzity v nových sociálno-kultúrnych paradigmách a mala by sa stať zdrojom uzmiereného života. Univerzita sa tak stáva projektom sociálnej transformácie, aby mohla poskytnúť plnohodnotný život.

TK KBS informoval Miloš Lichner SJ